1
PopisNa predaj rodinný, tehlový a jednopodlažný dom v obci Nižná Pisaná, okr. Svidník
1
PopisNa predaj dva rod. domy v obci Nižný Mirošov v okr. Svidník.
1
PopisNa predaj rod. dom v obci Vyšný Mirošov, okr. Svidník
2
PopisNa predaj rodinný dom v obci Bukovce, okr. Stropkov
1
PopisNa predaj rod. dom v obci Nižný Orlík, okr. Svidník
1
PopisPonúkame na predaj rodinný dom v obci Duplín, v okr. Stropkov
1
PopisPonúkame na predaj rod. dom v obci Cernina, okr. Svidník
1
PopisPonúkame na predaj rod. dom v obci Mlynárovce v okr. Svidník.
1
PopisPonúkame na predaj dvojpodlažný rod. dom v obci Mestisko, okr. Svidník
1
PopisPonúkame na predaj rod. dom v obci Mestisko, okr. Svidník